Zīmējumu konkurss "Latvijas Olimpieši Olimpiskajās spēlēs"!

Projekts: IZPILDĪTS!

Biedrība “Latvijas Olimpiešu klubs”, kuras darbības mērķis ir popularizēt olimpismu kā dzīves filosofiju, iepazīstinot sabiedrību ar olimpiešiem un popularizējot aktīvu dzīvesveidu, izsludina skolēnu zīmējumu konkursu ar mērķi:

  • Veicināt Latvijas Olimpiešu atpazīstamību bērnu un jauniešu vidū;
  • Popularizēt olimpiskos sporta veidus un Olimpisko kustību Latvijā;
  • Stimulēt bērnu un jauniešu interesi par sportu
  • Sekmēt bērnu un jauniešu radoši māksliniecisko iztēli, sasaistot to ar sportu


Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem bija jāsagatavo zīmējums atbilstoši šā nolikuma prasībām un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz rīkotājiem. 
Konkursa dalībnieki ir Latvijas vispārizglītojošo skolu, jo īpaši sporta skolu audzēkņi, kas iedalīti trijās vecuma grupās: 1. - 3. klašu audzēkņi; 4. - 6. klašu audzēkņi un 7. - 9. klašu audzēkņi. 

Konkursā piedalījās vairāk kā 520 dalībnieku no visas Latvijas. 

Konkursa noslēguma pasākums norisinājās Siguldas kamaniņu un bobsleja trasē kopā ar vairākiem sabiedrībā zināmiem Olimpiešiem. 

Zemāk galerijā apskatāmi labākie darbi visās trijās vecuma grupās.

Paldies par atbalstu un dalību!