Biedrības Latvijas Olimpiešu klubs gada pārskati

  • Gada pārskats par 2020.gadu (Bilance, Ieņēmumu un izdevumu pārskats)
  • 2020.gada pārskas un turpmākās darbības plāns
  • Gada pārskats par 2019.gadu (Bilance, Ieņēmumu un izdevumu pārskats)
  • 2019.gada pārskas un turpmākās darbības plāns
  • Gada pārskats par 2018.gadu (Bilance, Ieņēmumu un izdevumu pārskats)
  • 2018.gada pārskas un turpmākās darbības plāns (aktivitātes)
  • Gada pārskats par 2017.gadu (Bilance, Ieņēmumu un izdevumu pārskats) 
  • 2017.gada pārskas un turpmākās darbības plāns (aktivitātes)
  • Gada pārskats par 2016.gadu (Bilance, Ieņēmumu un izdevumu pārskats) 
  • 2016.gada pārskas un turpmākās darbības plāns (aktivitātes)