Olimpieti, iegūsti Olimpieša sertifikātu

Lai sabiedrībā veicinātu Olimpiešu atpazīstamību un Olimpieša statusa nozīmību, Starptautiskā Olimpiešu asociācija ir ieviesusi projektu OLY. Tas nozīmē ikviena Olimpieša tiesības, līdzās savam vārdam izmantot simbolu OLY, līdzīgi, kā sabiedrībā pieņemts izmantot  zinātnisko grādu apzīmējumus -  PhD, MD u.c. 

Lai saņemtu oficiālu OLY sertifikātu, Olimpieši tiek aicināti reģistrēties vietnē https://olympians.org/olympians/oly/ 

Latvijas Olimpiešu klubs - oficiāli atzīts WOA

Starptautiskā Olimpiešu asociācija (World Olympians Association - WOA) izsniegusi dalībnieka sertifikātu uz 4 gadiem Latvijas Olimpiešu klubam. Tādejādi Latvijas Olimpiešu klubs atbilst WOA prasībām un ir tās oficiāls sadarbības partneris. 

WOA veicina vispasaules olimpiešu kustības iesaisti sabiedriski nozīmīgos pasākumos, īstenojot virkni projektus Olimpiešiem. Par Projektiem vairāk iespējams uzzināt WOA mājas lapā www.olympians.org . Latvijas Olimpiešu klubs ir gatavs palīdzēt Latvijas olimpiešiem izmantot pieejamās iespējas.

Olimpiešu klubs aicina sporta organizācijas ievērot "nulles toleranci" pret manipulācijām sporta sacensībās

Latvijas Olimpiešu klubs kā Fair Play kustības iniciators aicina sporta organizācijas būt atbildīgiem, izprast manipulāciju ar sporta sacensībām bīstamību un savā darbībā veicināt pārkāpumu nosodīšanu. 

Ņemot vērā strauji pieaugošu pārkāpumu skaitu šajā jomā pasaulē, ir nepieciešams izglītot sportistus un ar sportu saistīto personālu, kam ir būtiska loma šo pārkāpumu novēršanā. 

Vairāk par tēmu variet lasīt šeit

Aicinām Latvijas sporta organizācijas ieviest ĒTIKAS KODEKSU! 

Ikviens vēlas redzēt godīgu sportu, patiesas emocijas. Lai veicinātu sporta tālāku izaugsmi un paralēli sportiskajiem sasniegumiem izglītotu un audzinātu atbildīgu un cieņpilnu sabiedrību, Latvijas Olimpiešu klubs aicina sporta federācijas ieviest ĒTIKAS kodeksu. 

Olimpiešu klubs ir aktīvs Fair Play kustības atbalstītājs un pēc savas iniciatīvas realizē ar Fair Play saistītus projektus.

Klubs piedāvā savu palīdzību sporta organizācijām, ieviešot ētikas kodeksu, kas ir  būtisks ieguldījums sporta veida un sporta attīstībā Latvijā kopumā. Olimpieši popularizē Godīgas Spēles vērtības! Pievienojies arī Tu! 

Latvijas Olimpiešu klubs regulāri piedalās pasākumos, kuros popularizē tādas olimpisma vērtības kā - godīga spēle, cieņa, atbildība, vienlaikus veicinot cīņu pret dopingu un manipulācijām ar sporta sacensību rezultātiem. 


Aicinām sadarboties!

Latvijas Olimpiešu klubs un Fair Play kustība Latvijā aicina sporta organizācijas un pasākumu rīkotāju sadarboties, veicinot Godīgas Spēles principu popularizēšanu sabiedrībā! 

Ar fotografēšanos un aizraujošu līdzdarbošanos sporta pasākumu dalībniekiem ir iespēja uzzināt par būtiskām Godīgas Spēles vērtībām un kā tās izmantojamas ikdienā. Pasākumos piedalās arī Latvijā pazīstami Olimpieši, tāpēc priecāsimies, ja aicināsiet mūs viesoties pie Jums! 


Radošas aktivitātes skolās, izmantojot kompetenču izglītības rīkus

Fair Play kustības projektu ietvaros esam vadījuši bezmaksas radošas aktivitātes skolās, izmantojot Starptautiskās Olimpiskās komitejas izstrādātās OVEP (Olympic Values Education program) rīkus, attīstot tādas jauniešu prasmes kā darbs komandā, izzināšana, prezentēšana, viedokļa paušana, valodu zināšanas, personisko īpašību attīstīšana u.c. Lekcijas ietvaros jaunieši izstrādā savas klases vai skolas ētikas kodeksus, kas ietver viņu pašu būtiskas vērtības. 


Latvijas Olimpiešu kluba atbalstītāji

                                                                                                                                     


Latvijas Olimpiešu klubu tā atsevišķos projektos ir atbalstījuši arī 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Kontakti:  e-pasts: klubs@olimpiade.lv    Pasta adrese: Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010 

Rekvizīti: Biedrība "Latvijas Olimpiešu klubs", Reģ. Nr.: 40008023627; Jurid.adrese: Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010; Valsts Kase, IBAN: LV21TREL9152340000000